CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN TRUNG THIÊN
Địa chỉ liên hệ:  18 BT2 - KĐT Pháp Vân - Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84) 043. 678 9999 / 043. 678 7777  I  Fax: (+84) 043. 678 8888
Email: nongsantrungthien@gmail.com / trungthienagri@gmail.com
Website:  www.nongsanbamien.vn  I  www.nongsanbamien.com